Faceloox Naturals Clear Green Med Styrka


273.35 NOK

Linser med bättre komfort och lättare att sätta in än andra linser. Stör inte synfältet. Naturlig färgeffekt med grönt. Passar på alla ögon (utom gröna)


BC: 8.6 / Dia: 14.0