Faceloox Colors Green One Day Utan Styrka ett par

46.29 NOK

Färgade linser med hög komfort och är lättare att sätta in.

Stör inte synfältet. Color grön färgeffekt. Passar på alla ögon. Ger än starkare färgförändring Green färg. 

BC: 8.6 / Dia: 14.2